Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 3

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti – Narodne novine 25/2019

NN 25/2019 (13.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

493

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/39

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) u članku 6. stavku 1. točki 5. riječi: »nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva turizma« zamjenjuju se riječima: »nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva«.

Članak 2.

U članku 20. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Primjerak izvršnih rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 3.

U članku 21. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Primjerak izvršnih rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

U stavku 7. riječi: »nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva i Državnom zavodu za statistiku« zamjenjuju se riječima: »nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike«.

Članak 4.

U članku 22. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Primjerak izvršnih rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a u slučaju prestanka važenja izdanog rješenja primjerak rješenja iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se i nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.«.

Članak 5.

U članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primjerak izvršnog privremenog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 6.

U članku 26. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Primjerak izvršnih rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.«.

Članak 7.

U članku 27. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primjerak izvršnih rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za ugostiteljske objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 8.

U članku 34. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 9.

U članku 34.a stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.«.

Članak 10.

U članku 35. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Primjerak izvršnog rješenja o odobrenju dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 11.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Primjerak rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav, mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike, a za objekte u kojima se pruža usluga smještaja i turističkoj zajednici toga područja.«.

Članak 12.

U članku 39. stavku 3. riječi: »nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva«.

Članak 13.

U članku 40.a stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.«.

Članak 14.

U članku 46. stavku 3. riječi: »nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva«.

Članak 15.

U članku 49. stavku 1. točki 7. u zagradi broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 16.

U članku 50. stavku 1. točki 2. riječi: »nadležnoj službi turističke inspekcije Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva«.

Članak 17.

U članku 51. stavku 1. točkama 1. do 9. u zagradi broj: »10.« zamjenjuje se brojem: »9.«.

Članak 18.

U članku 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 99/18.) stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Primjerak izvršnog rješenja iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se mjesno nadležnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove u području ugostiteljstva i nadležnom uredu sanitarne inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove sanitarne inspekcije, nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove statistike.«.

Članak 19.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/16

Zagreb, 1. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content