Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti 1

Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti​​ – Narodne novine 121/2016

NN 121/2016 (23.12.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

HRVATSKI SABOR

2626

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/78

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. prosinca 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15.) u članku 25. stavku 1. riječi: »31. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2020.«.

Članak 2.

U članku 34. stavku 4. riječi: »31. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2020.«.

U stavku 5. riječi: »31. prosinca 2016.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2020.«.

Članak 3.

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge temeljem privremenog rješenja iz članka 25. stavka 1., članka 34. stavaka 4. i 5. i članka 39. stavka 9., a u vezi s člankom 34. stavcima 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15.), temeljem istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2020.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/120

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

Share This
Skip to content