Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Dopuna Pravilnika za razvrstavanje u razrede

 Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede ​ – Narodne novine 4/2015

Dopuna Pravilnika za razvrstavanje

MINISTARSTVO TURIZMA

84

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA RAZVRSTAVANJE NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 92/09.), iza riječi »Hrvatska« dodaje se zarez i riječi: »odnosno temeljem Registra prostornih jedinica kojeg vodi Državna geodetska uprava«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/21

Urbroj: 529-05-15-1

Zagreb, 7. siječnja 2015.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

Share This
Skip to content