Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru – Narodne novine 69/2020

ribolovci siluete - dekoracija uz Pravilnik o ribolovu izmjena 3

NN 69/2020 (17.6.2020.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

MINISTARRSTVO POLJOPRIVREDE

1373

Na temelju članka 13., članka 28. stavka 2., članka 29. stavaka 6. i 8., članka 30. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

Članak 1.

U Pravilniku o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 122/17, 12/18 i 54/18) u članku 11. stavku 1. podstavak 3. briše se.

U stavku 1. dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno u 2020. godini izdaju se i dozvole za 180 dana koje vrijede od 00.00 sati prvog datuma do 24.00 sata zadnjeg datuma, odnosno najduže do 31. prosinca 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/61
Urbroj: 525-13/0737-20-10
Zagreb, 12. lipnja 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Share This
Skip to content