Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata Izmjena 1

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj​ – Narodne novine 69/2017

soba u apartmanu - dekoracija uz Pravilnik o razvrstavanju Izmjena 1

NN 69/2017 (14.7.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj

MINISTARSTVO TURIZMA

1639

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015 i 121/2016) ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (»Narodne novine«, broj 54/2016) u članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Objekt za robinzonski smještaj je objekt u kojem ugostitelj pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.«.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način, a gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela.«.

Članak 2.

U prilozima Pravilnika mijenja se »PRILOG IV. UVJETI ZA VRSTU OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-05/6

Urbroj: 529-03-17-5

Zagreb, 27. lipnja 2017.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG IV. UVJETI ZA VRSTU OBJEKTA ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ
  NAPOMENA:            
  Tamno polje ispod rezultata znači obvezni uvjet            
               
  UVJETI REZULTAT   PRIMJEDBE  
1. OSNOVNI UVJETI            
1. Objekt ne mora ali može biti priključen na infrastrukturu (struju, vodu, kanalizaciju, plin, telefon i sl.)            
2. Šatori, prostorija(e) ili prostori za smještaj izrađeni od lokalnog i prirodnog materijala te prirodne mogućnosti (stare kuće od kamena ili drva, kolibe od trstike ili granja, pećine i sl.), prostorije i prostori neuobičajenog oblika ili postavljeni na neuobičajeni način (pod zemljom, na stupovima, drvu, vodi, stijeni i slično), ali ne može biti kontejner odnosno mobilhom            
3. Higijenski ispravna pitka i sanitarna voda prema lokalnim uvjetima (iz boca, cisterni, prirodnih izvora, vodovoda i sl.)            
4. Korištenje zahoda prema mogućnostima i redovito odstranjivanje komunalnog otpada            
2. PREHRANA            
1. U objektu se mogu pružati usluge prehrane, pića i napitaka na catering način            
2. Gosti mogu sami na svoj način i svoju odgovornost pripremati i konzumirati jela            
3. Gosti mogu hranu pripremati na odgovarajućem uređaju za termičku obradu, roštilju, prijenosnom roštilju i otvorenoj vatri            
  Uvjeti za zaštitu od požara kod pripreme jela od strane gosta            
4. Otvorena vatra ili roštilj smije se ložiti samo na mjestima koja su posebno pripremljena za tu namjenu i obložena vatrootpornim materijalom (kamen, cigla i sl.)            
5. Mjesto loženja otvorene vatre ili roštilja mora biti čisto od biljnog pokrova u krugu od 1,5 m            
6. Mjesto za loženje otvorene vatre ili roštilja, ako se nalazi na otvorenom prostoru, ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 3 m od prostorije u kojoj borave gosti i ostalih prostora i opreme            
7. U objektu od lakog prirodnog materijala (trstika, granje i sl.), ne smije se ložiti otvorena vatra ili roštilj            
8. Na udaljenosti do 20 m od ložišta za otvorenu vatru ili roštilj, mora se nalaziti 100 litara vode s jednim vjedrom ili osigurana mogućnost gašenja iz vodovoda i sličan način ili vatrogasni aparat S-6 s prahom i uputama za korištenje na hrvatskom i najmanje na tri strana jezika            
9. U objektu u kojem je omogućeno loženje vatre na otvorenom prostoru ili roštilju, mora postojati mjesto za odlaganje pepela ukopano u zemlju ili odlagalište od negorivog materijala. Pepeo se nakon svakog odlaganja mora politi vodom ili pokriti zemljom            
10. Lopata i vreća pijeska u krškim područjima            
11. Vatrootporna tkanina za gašenje požara            
12. Prijenosni roštilj i otvorena vatra ne smiju se koristiti u zatvorenom prostoru            
13. Izlazni otvori dimnjaka moraju biti na udaljenosti većoj od 3 m od krošnji drveća i drugih zapaljivih materijala            
Share This
Skip to content