Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone 2009

Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – Narodne novine 92/2009

NN 92/2009 (29.7.2009.), Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

MINISTARSTVO TURIZMA

2323

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08. i 52/09.) ministar turizma, na prijedlog Hrvatske turističke zajednice, donosi

PRAVILNIK

O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I IZVANSEZONE U TURISTIČKIM OPĆINAMA I GRADOVIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima po pojedinim županijama.

Članak 2.

Pregled razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima po pojedinim županijama dat je u prilogu ovog Pravilnika i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/09-02/17

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 29. lipnja 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

 

PRILOG 1.

PREGLED RAZDOBLJA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I IZVANSEZONE U TURISTIČKIM OPĆINAMA I GRADOVIMA PO ŽUPANIJAMA

ŽUPANIJA

OPĆINA/GRAD

GLAVNA
SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

IZVANSEZONA

1. Zagrebačka

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

2. Krapinsko-zagorska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

3. Sisačko-moslavačka

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

4. Karlovačka

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

5. Varaždinska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

6. Koprivničko-križevačka

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

7. Bjelovarsko-bilogorska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

8. Primorsko-goranska

Grad Bakar

1. 5. – 30. 9.

1. 1. – 30. 4.

1. 10. – 31. 12.

Grad Cres

1. 6. – 30. 9.

1. 3. – 31. 5.

1. 10. – 31. 10

1. 1. – 28. (29.) 2.

1. 11. – 31. 12.

Grad Crikvenica

1. 6. – 14. 9.

1. 4. – 31. 5.

15. 9. – 31. 10

1. 1. – 31. 3.

1. 11. – 31. 12.

Grad Čabar

1. 1. – 31. 12.

Grad Delnice

1. 1. – 31. 12.

Općina Fužine

1. 1. – 31. 12.

Grad Kastav

16. 4. – 15. 10.

1. 1. – 15. 4.

16. 10. – 31. 12.

Grad Kraljevica

1. 6. – 31. 8.

1. 1. – 31. 5.

1. 9. – 31. 12.

Grad Krk

1. 6. – 30. 9.

1. 1. – 31. 5.

1. 10. – 31. 12.

Općina Lokve

1. 1. – 31. 12.

Grad Mali Lošinj

1. 5. – 30. 9.

1. 1. – 30. 4.

1. 10. – 31. 12.

Grad Novi Vinodolski

1. 6. – 30. 9.

1. 1. – 31. 5.

1. 10. – 31. 12.

Grad Opatija

1. 1. – 31. 12.

– naselje Ičići

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

– naselje Medveja

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

Grad Rab

16. 6. – 15. 9.

1. 1. – 15. 6.

16. 9. – 31. 12.

Grad Rijeka

1. 1. – 31. 12.

Grad Vrbovsko

1. 1. – 31. 12.

Općina Baška

1. 6. – 31. 8.

1. 4. – 31. 5.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 31. 3.

1. 11. – 31. 12.

Općina Brod Moravice

1. 1. – 31. 12.

Općina Čavle

1. 5. – 31. 8.

1. 3. – 30. 4.

1. 9. – 30. 11.

1. 12. – 28. (29.) 2.

Općina Dobrinj

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

Općina Jelenje

1. 4. – 30. 9.

1. 10. – 30. 11.

1. 1. – 31. 3.

Općina Kostrena

1. 7. – 31. 8.

1. 4. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 11. – 31. 3.

Općina Lopar

16. 6. – 15. 9.

1. 4. – 15. 6.

16. 9. – 31. 10.

1. 11. – 31. 3.

Općina Lovran

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

Općina Malinska

15. 6. – 31. 8.

1. 3. – 14. 6.

1. 9. – 30. 11.

1. 1. – 28. (29.) 2.

1. 12. – 31. 12.

Općina Matulji

1. 1. – 31. 12.

Općina Mošćenička Draga

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

Općina Mrkopalj

1. 1. – 31. 12.

Općina Njivice-Omišalj

15. 6. – 31. 8.

1.5. – 14.6.

1.9. – 31.10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

Općina Punat

1. 6. – 15. 9.

1. 4. – 31. 5.

16. 9. – 31. 10.

1. 11. – 31. 3.

Općina Ravna Gora

1. 1. – 31. 12.

Općina Skrad

1. 1. – 31. 12.

Općina Vinodolska

1. 6. – 15. 9.

1. 4. – 31. 5.

16. 9. – 31. 10.

1. 1. – 31. 3.

1. 11. – 31. 12.

Općina Viškovo

1. 1. – 31. 12.

Općina Vrbnik

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

9. Ličko-senjska

Grad Gospić

1. 1. – 31. 12.

Grad Novalja

15. 6. – 31. 8.

1. 5. – 14. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

Grad Otočac

1. 1. – 31. 12.

Grad Senj

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

– naselje Krasno

1. 1. – 31. 12.

Općina Karlobag

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

Općina Plitvička Jezera

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.

1. 11. – 31. 12.

10. Virovitičko-podravska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

11. Požeško-slavonska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

12. Brodsko-posavska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

13. Zadarska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

14. Osječko-baranjska

Grad Đakovo

1. 4. – 31. 8.

1. 1. – 31. 3.

1. 9. – 31. 10.

1. 11. – 31. 12.

ostale općine i gradovi

1. 1. – 31. 12.

15. Šibensko-kninska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

16. Vukovarsko-srijemska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

17. Splitsko-dalmatinska

Grad Split

1. 1. – 31. 12.

ostale općine i gradovi

1. 6. – 30. 9.

1. 3. – 1. 6.

1. 10. – 30. 11.

1. 12. – 28. (29.) 2.

18. Istarska

u svim općinama i gradovima

1. 6. – 30. 9.

1. 3. – 31. 5.

1. 10. – 31. 10.

1. 1. – 28. (29.) 2.

1. 11. – 31. 12.

19. Dubrovačko-neretvanska

Grad Dubrovnik

1. 1. – 31. 12.

ostale općine i gradovi

1. 6. – 30. 9.

1. 1. – 31. 5.

1. 10. – 31. 12.

20. Međimurska

u svim općinama i gradovima

1. 1. – 31. 12.

21. Grad Zagreb

1. 1. – 31. 12.

Share This
Skip to content