Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – Narodne novine 35/2014

NN 35/2014 (19.3.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
MINISTARSTVO TURIZMA

626

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08, 52/09 – isp., 97/13, 158/13 i 30/14), ministar turizma, na prijedlog Hrvatske turističke zajednice, donosi

PRAVILNIK

IZMJENI PRAVILNIKA O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I IZVANSEZONE U TURISTIČKIM OPĆINAMA I GRADOVIMA

Članak 1.

U prilogu I. Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (»Narodne novine«, broj 92/09 i 146/13) mijenja se razdoblje glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone za općinu Lovran, i to:

ŽUPANIJA

OPĆINA/GRAD

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

IZVANSEZONA

8. Primorsko-goranska

Općina Lovran

1. 5. – 15. 10.

1. 1. – 30. 4.

16. 10. – 31. 12.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik skupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-08/14-01/6

Urbroj: 529-05-14-5

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.

Share This
Skip to content