Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razdobljima glavne sezone

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima – Narodne novine 146/2013

NN 146/2013 (9.12.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima

MINISTARSTVO TURIZMA

3117

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08., 52/09. – isp. i 97/13.) ministar turizma, na prijedlog Hrvatske turističke zajednice, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I IZVANSEZONE U TURISTIČKIM OPĆINAMA I GRADOVIMA

Članak 1.

U prilogu I. Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (»Narodne novine«, broj 92/09.) mijenjaju se razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone za Općinu Lovran, Grad Senj, Grad Đakovo i Općinu Sućuraj, i to:

ŽUPANIJA

OPĆINA/GRAD

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

IZVANSEZONA

8. Primorsko-goranska

Općina Lovran

1. 1. – 31. 12.

9. Ličko-senjska

Grad Senj

1. 6. – 30. 9.

1. 4. – 31. 5.

1. 10. – 31. 10.

1. 11. – 30. 3.

14. Osječko-baranjska

Grad Đakovo

1. 1. – 31. 12.

17. Splitsko-dalmatinska

Općina Sućuraj

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9 – 31. 10.

1. 11. – 30. 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-08/13-01/77

Urbroj: 529-05-13-02

Zagreb, 28. studenoga 2013.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.

Share This
Skip to content