Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu iz 2019.

Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu – Narodne novine 25/2019

HRVATSKI SABOR

494

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/40

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 6. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

Članak 1.

U Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/17.) u članku 73. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Izvršno rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nadležni ured dostavlja nadležnom područnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.«.

Članak 2.

U članku 87. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Izvršna rješenja iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka dostavljaju se nadležnom područnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.«.

Članak 3.

U članku 89. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo odnosno nadležni ured i po izvršnosti upisuje ih u Središnji registar i dostavlja nadležnom područnom uredu turističke inspekcije središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležnoj ispostavi područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za porezni sustav.«.

Članak 4.

U članku 103. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove, a rješava je nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu toga tijela.«.

Članak 5.

U članku 104. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove, a rješava je nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu toga tijela.«.

Članak 6.

U članku 105. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove, a rješava je nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu toga tijela.«.

Članak 7.

U članku 106. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za inspekcijske poslove, a rješava je nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu toga tijela.«.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/14

Zagreb, 1. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content