Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi – Turistička pristojba Dopuna 2 – Narodne novine 42/2020

NN 42/2020 (7.4.2020.), Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi

HRVATSKI SABOR

886

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. travnja 2020.

Klasa: 011-01/20-01/43
Urbroj: 71-06-01/1-20-2
Zagreb, 7. travnja 2020.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI

Članak 1.

U Zakonu o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19. i 32/20.) u članku 15. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi pitanja koja se odnose na visinu turističke pristojbe.«.

Članak 2.

U članku 17. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi rokove uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici.«.

Članak 3.

U članku 20. iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbom, u uvjetima posebnih okolnosti, drugačije odredi namjenu i način raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent i Fonda za udružene turističke zajednice.«.

Članak 4.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 14.a stavka 2. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19. i 32/20.) nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja.

Članak 5.

Uredbe iz članaka 1. do 3. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 6.

Ministarstvo turizma će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/58

Zagreb, 7. travnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

Share This
Skip to content