Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

Pravilnik o športskom ribolovu na moru – izmjena 5

Pravilnik o športskom ribolovu na moru – izmjena 4

Pravilnik o športskom ribolovu na moru – izmjena 3

Pravilnik o športskom ribolovu na moru – dopuna 2

Pravilnik o športskom ribolovu na moru – izmjena 1

Pravilnik o športskom ribolovu na moru 2017

ribolovci siluete - dekoracija uz pravilnik o športskom ribolovu

Rekreacijski i športski ribolov na moru ukratko

Za športski i rekreacijski ribolov na moru potrebna vam je dozvola, a nju možete kupiti i elektroničkim putem.

Za obavljanje rekreacijskog i športskog ribolova u ribolovnom moru Republike Hrvatske potrebna je dozvola, bez obzira na to obavlja li se s obale ili iz brodice.

Vrste i količine ribolovnih alata i opreme koju ribolovac smije koristiti za ribolov na moru, način obavljanja športskog odnosno rekreacijskog ribolova, vrste dozvola za obavljanje športskog, odnosno rekreacijskog ribolova na moru i dozvola za ribolov pridnenim parangalom te visina naknade za pojedine vrste dozvola propisani su Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

Ako način na koji se smije obavljati športski odnosno rekreacijski ribolov na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Športski ribolov na moru, odnosno rekreacijski ribolov na moru smije se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne, mjesečne ili godišnje dozvole za športski, odnosno rekreacijski ribolov na moru.

Vrste ribolovnih dozvola

Rekreacijske dozvole:
 • godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
 • jednodnevne rekreacijske dozvole
 • višednevne rekreacijske dozvole
Športske dozvole:
 • godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu
 • jednodnevne športske dozvole
 • višednevne športske dozvole
Posebne dozvole:
 • za ribolov ostima (jedan (1) komad), vršama za lov ribe (do tri (3) komada), stajaćim parangalima (jedan ili više njih s ukupno do 100 udica) i upotrebu umjetne rasvjete (ferala) (jedno rasvjetno tijelo jačine do najviše 40 W za žarulju sa žarnom niti, 30 W za halogenu žarulju i 10 W za LED žarulju po plovilu, isključivo kod ribolova ostima ili povrazima s kukom za lov glavonožaca), koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje dozvole
 • za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu s najviše tri pribora (štap s rolom) s po jednom udicom na svakom priboru ili jednom varalicom na svakom priboru, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole
 • za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode. Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove posebnim aktima. Do stupanja tih akata na snagu, športski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

 

Dozvoljeni ribolovni alati i oprema

Ribolovac koji posjeduje športsku ili rekreacijsku dozvolu, ribolov smije obavljati s plovila ili obale uz posjedovanje sljedećih ribolovnih alata:

 • odmetom, ukupno do dva (2) komada;
 • kančenicom, ukupno do dva (2) komada;
 • povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada;
 • povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada;
 • napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Samo vlasnici dozvola za športski ribolov na moru pored navedenih ribolovnih alata mogu obavljati ribolov i podvodnom puškom, ukupno do dva (2) komada. Ribolovcu u ribolovu iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb.

Share This
Skip to content