Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Vodozemci

Vodozemci Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Vodozemci su u Parku relativno malobrojni zbog nedostatka vode. Ima ih tek 6 vrsta, a za njihovo su održavanje od presudne važnosti lokve kojih je u Parku svega nekoliko, kao i maleni vodotoci na Štirovači. Tu se mogu pronaći smeđa krastača (Bufo bufo), planinski vodenjak (Mesotriton alpestris), žuti mukač (Bombina variegata) i daždevnjak (Salamandara salamandra), kao i mnogobrojni beskralježnjaci koji im služe kao hrana.

planinski vodenjak - rod vodozemci

Planinski vodenjak (Mesotriton alpestris) – vodozemci

Nastanjuje vlažne šume gorskih i planinskih područja, češće ga se može naći u vodi i uz vodu, nego na kopnenim staništima. Planinski vodenjaci posebno su zanimljivi u doba parenja, kad mužjaci promjene boju i izgled, a naklonost ženki pokušavaju pridobiti plesom. Mužjaci tijekom sezone parenja na leđima i repu imaju prilično veliku nazubljenu krijestu. Planinski vodenjak je zaštićena vrsta.

Šareni daždevnjak - rod vodozemci

Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra)

Živi na vlažnim kopnenim mjestima, ali se razmnožava u vodi, gdje žive i ličinke do preobrazbe. Aktivan je pretežito uvečer ili noću, no za kišovita vremena može ga se vidjeti i danju. Hrani se gujavicama, puževima, kukcima, paucima, dok se ličinke hrane sitnim vodenim beskralježnjacima. Odrasli daždevnjaci imaju otrovne žlijezde duž tijela. Otrov iritira oči i usta napadača, pa ih većina životinja izbjegava. Tome pripomaže i njihova upadljiva crno-žuta boja koja upozorava grabežljivce da su otrovni i neukusni. Svaka jedinka ima jedinstvene žute pjege po rasporedu, veličini i obliku. Šareni daždevnjak je zaštićena vrsta.

Smeđa krastača - rod vodozemci

Smeđa krastača (Bufo bufo) – vodozemci

Većinom je aktivna noću, izlazi u sumrak, a po danu se skriva, najčešće pod kamenjem, u pukotinama stijena i u podzemnim rupama u kojima prezimljuje. Hrani se različitim kukcima, ličinkama, paucima, puževima i drugim beskralježnjacima koje hvata svojim ljepljivim jezikom. Kao zaštitu od grabežljivaca žlijezde na površinu kožne izlučuju iritirajuću tvar koja okusom odvraća većinu predatora. Smeđa krastača je zaštićena vrsta.

daždevnjak baner
Share This
Skip to content