Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Gmazovi

Gmazovi Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Gmazovi su prisutni u Parku. U Parku je dosad zabilježeno 16 vrsta gmazova, a češće su vrste gušteri sljepić (Anguis fragilis), velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi), živorodna gušterica (Zootoca vivipara) i livadna gušterica (Lacerta agilis), te zmije crna poljarica ili crnica (Hierophis viridiflavus), bjelica (Zamenis longissimus), crvenkrpica (Zamenis situla) i poskok (Vipera ammodytes). Uz vodu se može vidjeti bjelouška (Natrix natrix).

 

Velebitska gušterica

Velebitska gušterica (Iberolacerta horvathi)

Na području Parka živi endemična velebitska gušterica, petrofilna vrsta koja obitava na stijenama, liticama i drugim kamenim podlogama. Vrlo je usko rasprostranjena, zabilježena je još u istočnim Alpama i na sjevernom dijelu Dinarida. Visokoplaninska je vrsta i živi na područjima do gornjeg ruba šumske vegetacije (do oko 1600 m n.v.). Na Velebitu ju je prvi put zabilježio Miroslav Hirtz 1908. godine u predjelu oko Mrkvišta i na području Velikog Alana. Strogo je zaštićena.

Pjegava crvenkrpica

Pjegava crvenkrpica (Zamenis situla) – rod gmazovi

Crvenkrpica je među našim najljepšim neotrovnim zmijama. Nalazimo je na primorskoj strani Parka u suhim, kamenitim i šikarom obraslim predjelima. Dosta je brza, aktivna je danju, ponekad i u sumrak. Mlade zmije se hrane kukcima, a odrasle jedinke glodavcima i sitnim gmazovima. Plijen savladavaju gušenjem. Zbog šarenog izgleda ih ljudi često zamjenjuju s otrovnicama, te ih zbog straha i neznanja ubijaju. Nekad je crvenkrpica bila često viđana, a danas ju je sve teže pronaći u prirodi. Strogo je zaštićena vrsta i nalazi se na Crvenom popisu gmazova Hrvatske u kategoriji nedovoljno poznata.

Bjelica ili Eskulapova zmija

Bjelica ili Eskulapova zmija (Zamenis longissimus)

Ova oko 2 m dugačka neotrovna i vitka zmija među najvećim je europskim zmijama. Odrasle jedinke mogu biti smećkaste, sivkasto-zelenkaste, čak i crne boje, s bijelim točkicama na rubovima ljusaka, naročito na polovici tijela. Trbuh je žut ili bjelkast. Bjelica može biti vrlo brza i spretno se penje po drveću i grmlju. Hrani se miševima, voluharicama, nekad vjevericama, gušterima i manjim pticama. Plijen ubija gušenjem. Ova vrsta zmije vezana je uz grčkog boga liječenja Asklepija (lat. Eskulap). Bjelica omotana oko Eskulapovog štapa simbol je ljiečništva i ljekarništva. Bjelica je u Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta.

Poskok

Poskok (Vipera ammodytes) – rod gmazovi

Poskok je najveća europska otrovnica. Najčešće živi na suhim kamenitim područjima obraslim niskim grmljem i drvećem, izbjegava vlažna staništa. Prepoznatljiv je po relativno kratkom zdepastom tijelu, malo trokutastoj glavi, tamnoj „cik-cak“ liniji koja se nalazi duž leđa i roščiću na vrhu njuške. Mužjaci su najčešće pepeljastosivi, a ženke smeđe. Plijen, uglavnom glodavce, ptice i guštere, osjeća po mirisu i uglavnom ga dočekuje. Većinom lovi noću, a danju sklupčan spava probavljajući hranu. Svoju žrtvu najprije usmrti otrovom, a onda je proguta. U hladnijim krajevima poskok hibernira. U Hrvatskoj je poskok zaštićena vrsta.

Velebitska gušterica baner
Share This
Skip to content