Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Životinje Velebita

Životinje Velebita – Životinje Nacionalnog Parka Sjeverni Velebit

Životinje Velebita odnosno fauna Sjevernog Velebita neobično je zanimljiva i raznolika. Ovdje na relativno malom prostoru žive različite životinjske vrste. Park obiluje brojnim endemičnim vrstama, koje su karakteristične samo za ovo područje.

Javna ustanova “Nacionalni park Sjeverni Velebit” od svog osnutka potiče i organizira raznovrsna znanstvena istraživanja čiji je cilj sakupiti što više podataka o vrstama koje obitavaju u Parku. Pritom je ostvarena suradnja s brojnim znanstvenim i stručnim institucijama, strukovnim udrugama i pojedincima.

O beskralježnjacima Parka još uvijek ima relativno malo podataka i njihova su istraživanja tek na početku.

Od kralježnjaka je do sada u Nacionalnom parku zabilježeno 6 vrsta vodozemaca, 16 vrsta gmazova, te stotinjak vrsta ptica i četrdesetak vrsta sisavaca. Mnoge su od njih strogo zaštićene ili zaštićene Zakonom o zaštiti prirode, a brojne vrste nalaze se i na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima.

Važno je istaknuti da su veliki kompleksi očuvanih šuma pogodno stanište za sve tri vrste velikih zvijeri – medvjeda (Ursus arctos), vuka (Canis lupus) i risa (Lynx lynx), a njihovo prisustvo na istom prostoru znak je velike očuvanosti ekosustava.

Beskralježnjaci Velebita

Vodozemci Velebita

Gmazovi Velebita

Ptice Velebita

Sisavci Velebita

Velike zvijeri Velebita

Životinje Velebita – Galerija fotografija životinja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Životinjski svijet Velebita je raznolik i vrijedan. Ovdje nalazimo populacije velikih zvijeri (vuk, medvjed, ris, divlja mačka) i drugih velikih sisavaca(divlja svinja, srna, jelen, divokoza), ptice poput tetrijeba gluhana, lještarke, surog orla, raznih vrsta sova i djetlića te brojnih karakterističnih planinskih vrsta. Možemo naći i neke vrste manjih zvijeri, poput kune, jazavca i lisice, a posebno su značajni glacijalni relikt Dinarida, runati voluhar (Dinaromys bogdanovi) i krški puh (Eliomys quercinus dalmaticus). Od gmazova na Velebitu dolazi mnoštvo vrsta (osobito na primorskoj strani, gdje se često mogu susresti naše zaštićene otrovnice poskok i riđovka). Također, na području Velebita obitavaju brojne vrste danjih leptira, uglavnom iz porodice Nymphalidae, a mnoge su od njih ugrožene pa su na Crvenom popisu leptira Hrvatske i u crvenoj knjizi leptira Europe.
Posebno su vrijedni razgranati špiljsko-jamski sustavi, izvanredno bogati stenoendemičnom faunom.

divokoza fauna baner
Share This
Skip to content