Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zaštićene gljive Velebita

Neke zanimljive i zaštićene gljive Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Zbog količine materijala sadržaj stranice Zaštićene gljive Velebita podijeljen je na tri zasebne i povezane web stranice.

Žuta balegarka - zaštićene gljive Velebita

Žuta balegarka (Ascobolus michaudii) i blijeda balegarka (Ascobolus albidus)

Žuta balegarka i blijeda balegarka žive kao razlagači na izmetu velikih biljojedih sisavaca, a na području Nacionalnog parka zabilježene su samo na izmetu medvjeda. Opstanak ovih gljiva ovisi o opstanku velikih sisavaca.

Sjajna pozelenka

Sjajna pozelenka (Caloscypha fulgens) – zaštićene gljive Velebita

U Hrvatskoj živi isključivo u šumama s jelom s kojom je usko povezana. Živi na šumskom tlu. Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske, u kategoriji osjetljiva, i strogo je zaštićena zakonom.

Lepezasta zelenka - zaštićene gljive Velebita

Lepezasta zelenka (Chlorencoelia versiformis)

Živi kao razlagač na trulim drvnim ostacima bjelogoričnog drveća. Nalaz na području Sjevernog Velebita predstavlja prvi nalaz roda Chlorencoelia u Hrvatskoj. Izuzetno je rijetka, a glavnina svjetske rasprostranjenosti nalazi se u borealnoj (sjevernoj) i subarktičkoj zoni sjeverne Amerike, Azije i Skandinavije. Pojavljuje se i kao vrlo rijetka vrsta u većim planinskim masivima umjerene zone sjeverne i južne polutke.

Planinska rudoliska

Planinska rudoliska (Entoloma catalaunicum)

Živi kao razlagač na planinskim travnjacima i visokoplaninskoj vegetaciji, a plodišta razvija u ljeto i jesen. U Hrvatskoj je pronađena samo na dva lokaliteta u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske, u kategoriji ugrožena, i strogo je zaštićena zakonom.

Bukova guba - zaštićene gljive Velebita

Bukova guba (Fomes fomentarius) – zaštićene gljive Velebita

Živi kao parazit i razlagač na stablima bjelogoričnog drveća, najčešće bukve, a plodišta su joj višegodišnja. Vrlo je česta u starim bukovim šumama, a njezina velika, siva, kopitasta plodišta lako su uočljiva.

Obrubljena patuljica

Obrubljena patuljica (Galerina marginata)

Živi kao razlagač krupnih i sitnih ostataka crnogoričnog i bjelogoričnog drveća, a plodišta razvija od proljeća do kasne jeseni. Česta je na srušenim stablima u Parku. Jedna je od najotrovnijih vrsta gljiva. Razvija relativno mala plodišta koja nisu zanimljiva većini sakupljača, te zbog toga ne postoji velika opasnost od zamjene s jestivim vrstama gljiva.

Gorka plamenka

Gorka plamenka (Gymnopilus picreus) – zaštićene gljive Velebita

Živi kao razlagač krupnih ostataka crnogoričnog drveća (srušena stabla, trupci i panjevi), a plodišta razvija u jesen. Rijetka je i ugrožena u gospodarenim šumama zbog uklanjanja krupnih drvnih ostataka. Šume kojima se ne gospodari, poput nacionalnih parkova, utočišta su za nju i druge vrste ovisne o prirodno odumrlom drveću. Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske, u kategoriji osjetljiva, i strogo je zaštićena zakonom.

Planinska pločarica

Planinska pločarica (Discina montana)

Ova vrlo rijetka vrsta je razlagač krupnih ostataka crnogoričnog drveća. Najčešće živi na velikim nadmorskim visinama gdje razvija plodišta u hladno doba godine u vrijeme i na području otapanja snježnih nanosa. Nalaz na području Nacionalnog parka predstavlja treći poznati lokalitet u Hrvatskoj. Za opstanak ove vrste bitno je potpuno izuzimanje iz sječe šume na njezinom području, pa nije neobično što je jedno od nalazišta upravo u nacionalnom parku. Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske, u kategoriji osjetljiva, i strogo je zaštićena zakonom.

Idi na stranicu 2 zaštićenih gljiva Velebita

Idi na stranicu 3 zaštićenih gljiva Velebita

Share This
Skip to content