Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Zaštićene gljive Velebita 3

Neke zanimljive i zaštićene gljive Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Zbog količine materijala sadržaj stranice Zaštićene gljive Velebita 3 podijeljen je na tri zasebne i povezane web stranice.

Prašumska planinka

Prašumska planinka (Tatraea dumbirensis)

Živi kao razlagač na krupnim drvnim ostacima bukve. Prisutna je u starim šumama i prašumama s bukvom. Brojni nalazi na području Parka pokazuju kako su velika područja s ovakvim tipom šuma još uvijek manje-više u prirodnom stanju. Na golemim prostranstvima diljem Hrvatske, ali i u ostatku Europe, gdje se na ovakav tip šume vrši jaki gospodarski pritisak, ova vrsta izostaje ili je izuzetno rijetka. Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske, u kategoriji osjetljiva, i strogo je zaštićena zakonom.

Obična dudovka - zaštićene gljive Velebita 3

Obična dudovka (Bertia moriformis) – zaštićene gljive Velebita 3

Živi kao razlagač na otpalim trulim granama i drugim ostacima drvenastih biljaka, najčešće bjelogoričnog drveća. Široko je rasprostranjena u Europi.

Blijeda smeđedlačica

Blijeda smeđedlačica (Brunnipila clandestina)

Živi kao razlagač na otpalim trulim grančicama kupina i stabljikama visokih zeljastih biljaka porodica glavočika cjevnjača, štitarki, žabnjaka i dr. Česta je samo u alpskom području i nekim krajevima sjeverno od Alpa. Vrsta je u Parku prvi put zabilježena za područje Hrvatske.

Blijeda nitoglavka - zaštićene gljive Velebita 3

Blijeda nitoglavka (Vibrissea decolorans) – zaštićene gljive Velebita 3

Živi kao razlagač trulih grana, rijetko češera, u vodenom okolišu brzotekućih voda, u zoni prskanja slapova te u okolišu čija je atmosfera trajno zasićena vlagom, u pretplaninskoj i planinskoj zoni. Nalaz iz jame sniježnice na području Parka jedini je nalaz ove vrste u Hrvatskoj.

Okruglasta kožoglavka

Okruglasta kožoglavka (Cudonia circinans)

Živi u mikorizi, u šumama smreka, ariša i breza u gorskim, alpskim, borealnim (sjevernim) i arktičkim područjima. Tri od četiri poznata lokaliteta s područja Hrvatske nalaze se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit. Svi hrvatski nalazi potječu iz prirodnih smrekovih šuma. Nalazi se na Crvenom popisu ugroženih gljiva Hrvatske, u kategoriji osjetljiva, i strogo je zaštićena zakonom.

Masna zdjeličarka

Masna zdjeličarka (Peziza exogelatinosa)

Živi na vapnenačkom tlu kao razlagač u šumama sjeverne Europe i gorskih krajeva Dinarida. Osim u Hrvatskoj, poznata je iz priobalnih krajeva Danske, južne Švedske i sjeverne Njemačke. U svom je staništu vjerojatno rasprostranjenija i znatno češća nego što se pretpostavlja jer nalikuje nekim drugim vrstama zdjeličarki.

Gustodlaka bodljopeharica

Gustodlaka bodljopeharica (Trichopezizella relicina)

Živi kao razlagač na mrtvim stabljikama visokih zeljastih biljaka porodica štitarki i žabnjaka. Razmjerno je česta u alpskom području. Vrsta je u Parku prvi puta zabilježena za područje Hrvatske.

Krastava lupinarka - zaštićene gljive Velebita 3

Krastava lupinarka (Ustulina deusta) – zaštićene gljive Velebita 3

Živi kao parazit bukve koju isprva napada i parazitira, a nakon što ubije biljku, razgrađuje njene mrtve ostatke i živi kao razlagač. Široko je rasprostranjena i česta u bukovim šumama i miješanim šumama s bukvom u čitavoj Europi.

Idi na stranicu 1 zaštićenih gljiva Velebita

Idi na stranicu 2 zaštićenih gljiva Velebita

Share This
Skip to content