Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Biljke Velebita

Biljke Nacionalnog Parka Sjeverni Velebit

Billjke Velebita su uvjetovane zbog posebnog položaja Velebita. Na njega utječu različite klime i geografska područja, što se ogleda u flori ili biljnom svijetu koji ga obrasta. Tako na Velebitu žive biljke iz primorskog, kontinentalnog i planinskog biljnog svijeta. Vrste koje pripadaju nekom području nazivaju se flornim elementima. Među biljkama Sjevernog Velebita česti su borealni (sjeverni) i arkto-alpski (sjeverno-alpski) florni elementi. Raspored vrsta u kojem u sjevernim krajevima i na vrhovima planina rastu iste ili blisko srodne vrste nastao je zbog oledbi, razdoblja u kojima je velik dio Zemlje bio pokriven ledom. Tada su biljke hladnih područja izgubile svoj životni prostor i bile prisiljene povući se južnije. Kada se potom led počeo otapati, postalo im je pretoplo, pa su se zadržale samo na vrhovima planina, gdje je klima nalik sjevernoj odnosno polarnoj. Nakon povlačenja na planine, ove su biljke postale izolirane, kao na otoku, jer ih okružuje veliko područje za njih nepovoljnog, toplog staništa. U toj izolaciji svaka se skupina biljaka razvijala neovisno, te su nastale jedinstvene vrste i podvrste – endemi. Velebit je jedan od četiri hrvatska centra endemizma.

Gorski javor dekoracija stranice Biljke Velebita

Do sada je na području Parka zabilježeno više od 950 biljnih vrsta i podvrsta. Mnoge biljke Velebita ograničene su zbog regionalne rasprostranjenosti, a 40-ak lokalno su rasprostranjeni strogi endemi. Njihov udio u flori Sjevernog Velebita je 4,4 %, što je visoko za europske prilike. Prema kriterijima IUCN – a (Međunarodna zajednica za očuvanje prirode) 2,3% vrsta i podvrsta nalazi se na nacionalnom Crvenom popisu ugroženih biljaka što ga je izradio Državni zavod za zaštitu prirode. Na europskoj razini, putem Bernske konvencije i Direktive o staništima, dva glavna europska propisa o zaštiti prirode, zaštićeno je 5,1 % biljnih vrsta Parka.

Neke zanimljive i zaštićene biljne vrste 1

Neke zanimljive i zaštićene biljne vrste 2

Šumske biljne zajednice Nacionalnog parka 1

Šumske biljne zajednice Nacionalnog parka 2

Travnjačke biljne zajednice Nacionalnog parka

Galerija fotografija biljaka Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Share This
Skip to content