Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Velebit u rimsko doba

Velebitski prostor u rimsko doba

Velebit u rimsko doba je došao pod rimsku vlast u drugoj polovici 1. stoljeća prije Krista, nakon Oktavijanovog pohoda protiv Japoda i drugih susjednih naroda. Nakon toga počinje njegovo postepeno uklapanje u rimski provincijalni ustroj. Na mjestima nekih starijih prapovijesnih naselja na primorskim se padinama razvijaju važna gradska središta poput Senije (Senia, Senj), Lopsike (Lopsica, Sveti Juraj), Ortople (Ortopla, vjerojatno Stinica) i Vegija (Vegium, Karlobag). Njihov je razvoj bio uvjetovan i položajem ispod planinskih prijevoja koji su omogućavali njihovu dobru prometnu povezanost s unutrašnjošću.

Ubrzo se na pravcima starijih prapovijesnih komunikacija grade prometnice koje su planinskim prostranstvima vodile preko planine u prirodno zaleđe ovih gradova. Ove su prometnice vodile do manjih i većih rimskih naselja na ličkom području. Ostatke naselja iz antičkog razdoblja nalazimo i u podnožju Velebita (npr. na Vratniku, u Krasnu, Kosinjskoj dolini, Ličkom polju i dr.). U velebitskom su se podnožju dakle nalazila prava prometna čvorišta gdje su se utjecali i račvali putovi iz pravca Apeninskog poluotoka dalje prema Dalmaciji, Albaniji, Grčkoj, Maloj Aziji te putovi prema sjeveru (Norik, Panonija itd.). Primorska su središta bila važna ponajviše zbog eksploatacije drvnog bogatstva velebitskih šuma (i rudnih sirovina, ali u nešto manjoj mjeri) te njihova daljeg transporta morem u druge dijelove provincije i Carstva.

Share This
Skip to content