Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Svjedoci prošlosti

Svjedoci prošlosti Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Svjedoci prošlosti su danas vidljivi u prostranstvima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Posjetitelj danas može vidjeti brojne tragove koje su ostavili oni koji su ovdje živjeli. Tijekom tisućljeća i stoljeća koja su protekla mijenjaju se dimenzije pastirskih stanova, tehnike gradnje, tehnologija obrade kamena, kovina i drveta. Koliko se u tijekom proteklog vremena u svojoj suštini promijenio način privređivanja za život (pa time i sam način života), pitanje je koje ostaje otvorenim.

Gotovo u svakom dolcu, dulibi ili dulibici možemo proći pokraj ruševina kamenih stanova za ljude i stoku, šterni, kamenica, lokava za napajanje stoke, terasa s vrtovima i malim njivama. Do njih dolazimo često vrlo kvalitetno građenim stazama ili putovima. Svaka je nova generacija velebitskih žitelja dodavala nešto novo, a opet je u svojoj biti sve ostalo isto. Ciklus selidbe ovisio je o ćudima planine, klimi, vegetaciji, položaju dolaca ili duliba, izvorima vode i slično.

U tom prožimanju čovjeka s okolišem, u njihovoj međusobnoj interakciji, ostaju naravno i tragovi u prostoru. Njima i dalje treba posvećivati veliku pažnju, treba ih čuvati, ali i istraživati. Stoga se istraživanja kulturne baštine Velebita, koja provode antropolozi, etnolozi, povjesničari, arheolozi, povjesničari umjetnosti i dalje nastavljaju. Ova istraživanja imaju dugu tradiciju, posebice iz vremena tzv. „znanstvenog planinarstva“ tijekom 2. polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća. Ostali istraživači kasnije nastavljaju hoditi njihovim utrtim putovima i otkrivati malo po malo bogatstva koja Velebit još uvijek skriva.

Velebit dakle nije poseban samo zbog svojih prirodnih vrijednosti već i izuzetno bogate kulturne baštine čije otkrivanje traje i danas. To jedinstvo prirodne i kulturne baštine iziskuje cjelovit multidisciplinarni pristup u njezinu istraživanju i zaštiti. Primjerice, očuvanje velebitskih travnjaka bitno je zbog očuvanja mnogih životinjskih i biljnih zajednica koje tamo obitavaju, ali i kao spomen na čovjekovu prisutnost u vršnim dijelovima planine. Na nama je da se ovi tragovi čovjeka urezani u planinu ne izgube i da nas nastave poučavati o suživotu s prirodom, ali i o teškoj svakodnevnoj borbi za preživljavanje.

Istraživanja kulturne baštine Nacionalnog parka Sjeverni Velebit još uvijek su u tijeku. Više podataka o kulturnim dobrima Parka možete pronaći u Konzervatorskoj podlozi zaštite i očuvanja kulturnih dobara (PDF 4 MB), napravljenoj za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

Share This
Skip to content