Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Adresa - Address

Dubrava 1, Bošana,
23250 Pag, Croatia

Call - Nazovi

+385 98 168 8409

Call - Nazovi

+385 98 739 296

Baština – Neživa priroda Parka

Baština – Neživa priroda Nacionalnog parka Sjeverni Velebit

Krški krajolik

Baština Neživa priroda – neživu prirodu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit karakterizira prekrasan krški krajolik obilježen mnogobrojnim oblim vrhovima, velikim i malim, pravilnim i nepravilnim ponikvama i dolcima, planinskim rudinama i uvalama. Upravo je taj veličanstven krški reljef, nastao uslijed otapanja karbonatnih stijena (vapnenaca i dolomita) vodom obogaćenom ugljičnim dioksidom, bio jedan od glavnih razloga proglašenja Sjevernog Velebita nacionalnim parkom.

Grižine – baština Neživa priroda

Šetnjom Nacionalnim parkom lako se mogu zapaziti i bezbrojni sitniji krški oblici koji poput najljepšeg krasopisa ispisuju gotovo sve stijene duž svih poučnih i planinskih staza. Ti bezbrojni mali, a ponekad i veći i veliki žljebasti oblici nazivaju se grižine.

Jame – baština Neživa priroda

No ispod površine nalazi se isto tako zanimljiv podzemni svijet nežive prirode koji je predstavljen mnogobrojnim podzemnim šupljinama. Najpoznatije među njima su jame. Njihovim otkrivanjem područje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, a napose Strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi, ulazi u grupu speleološki najzanimljivijih područja svijeta. Dosada su u samom srcu Parka otkrivene i dijelom i istražene i tri jame dublje od 1000 m, najdublje u Hrvatskoj.

Geološka raznolikost

Zahvaljujući u prvom redu geološkoj raznolikosti na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit stvoreni su preduvjeti za razvoj mnogobrojnih i raznolikih staništa i ekosustava. Oni su dom velikom broju gljivljih, biljnih i životinjskih vrsta koje su se tijekom evolucije morale prilagoditi i iznimno oštrim klimatskim uvjetima koji vladaju na ovom području.

Geoloska raznolikost
Geološka raznolikost 2

Geologija

Geomorfologija

Speleologija

Tlo

Klima

Kulturna baština

klima Velebita
Share This
Skip to content